Kapitan Kirk na tropie problemów z wydajnością

15 grudnia, czyli wczoraj w ramach spotkań WJUG zaszczycił nas kpt. James T. KirkW…. eee… wróć… to nie to…

Od nowa…

Wczoraj na spotkaniu WJUG gościł Kirk Pepperdine. Należy on do panteonu Bogów Java co potwierdził Sun nadając mu tytuł Java Champion. Kirk jest konsultantem i zajmuje się zwiększaniem wydajności aplikacji Java. Prezentacja była zatem o tym jak za pomocą narzędzi z JDK odnajdywać i eliminować problemy z wydajnością. Po krótkim teoretycznym wstępie, w którym wymienił jakie elementy mogą powodować spowolnienie i jak ich szukać zabraliśmy się całą grupa za walkę z aplikacją.
Zadanie brzmiało, program wykonuje się około 28,5 sek. Zrobić tak by wykonywał się poniżej 2 sekund. Jak się okazało da się to zrobić w przeciągu 10 minut + dyskusja z uczestnikami.
Bardzo podobał mi się styl prowadzenia prezentacji. Kirk jest bezpośrednim gościem, który kładzie spory nacisk na myślenie i aktywny udział słuchaczy. Dzięki temu szybko sami dochodzimy do rozwiązania.

Po spotkaniu około 20 udaliśmy się na małe co nieco do Jeffsa. W końcu stołu gdzie ja siedziałem rozmowa była o grailsach, php i statycznym typowaniu vs. typowanie dynamiczne. Impreza w całości bardzo udana 🙂

ps. była pizza i koszulki od Suna.

koszulka z WJUGa

Napisz odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax