Mały przydatny zestaw metod testowych

Asercje dla kolekcji i tablic. Uproszczone, ale daje radę:

listing 1. Asercje dla kolekcji

package pl.koziolekweb.test.assertions;

import java.util.Collection;

import org.testng.Assert;

/**
 * Klasa zawiera dodatkowe asercje dla testów. Jest to rozszerzenie {@link Assert} i wykorzystuje
 * metody z tej klasy.
 * 
 * @author Koziołek
 * 
 */
public class ExtraAssertion extends Assert {

	/**
	 * Testuje czy kolekcja nie jest pusta. Kolekcja jest pusta jeżeli;
	 * 
  *
 • nie jest null.
 • *
 • {@link Collection#isEmpty()} zwraca true.
 • *
* * @param collection * testowana kolekcja. */ public static void assertEmpty(Collection collection) { assertNotNull(collection, "Collection is "); assertTrue(collection.isEmpty(), "Collection is not empty"); } /** * Testuje czy tablica nie jest pusta. Tablica jest pusta jeżeli: *
  *
 • nie jest null.
 • *
 • length jest większe niż 0.
 • *
* * @param * dowolny typ. * @param tArray * testowana tablica. */ public static void assertEmpty(T[] tArray) { assertNotNull(tArray, "Array is "); assertEquals(tArray.length, 0, "Array is not empty"); } /** * Testuje czy kolekcja nie jest pusta. * * @param collection * testowana kolekcja. */ public static void assertNotEmpty(Collection collection) { assertNotNull(collection, "Collection is "); assertFalse(collection.isEmpty(), "Collection is empty"); } /** * Testuje czy tablica nie jest pusta. * * @param * dowolny typ. * @param tArray * testowana tablica. */ public static void assertNotEmpty(T[] tArray) { assertNotNull(tArray, "Array is "); assertTrue(tArray.length > 0, "Array is empty"); } /** * Sprawdza czy kolekcja jest określonej wielkości. * * @param collection * kolekcja. * @param expectedSize * oczekiwana wielkość. */ public static void assertSize(Collection collection, int expectedSize) { assertNotNull(collection, "Collection is "); assertEquals(collection.size(), expectedSize, String.format("Collection size is %d, but should be %d", collection.size(), expectedSize)); } /** * Sprawdza czy tablica jest oczekiwanej wielkości. * * @param * dowolny typ. * @param tArray * tablica. * @param expectedSize * oczekiwana wielkość. */ public static void assertSize(T[] tArray, int expectedSize) { assertNotNull(tArray, "Array is "); assertEquals(tArray.length, expectedSize, String.format("Array lenght is %d, but should be %d", tArray.length, expectedSize)); } }

Jako rozszerzenie Assert z TestNG.

have fun

2 myśli na temat “Mały przydatny zestaw metod testowych

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax