Zależności w Elixirze, czyli wstęp do Mixa

Jakoś tak w ostatnich latach się porobiło, że każdy szanujący się język programowania powinien się dorobić narzędzia do zarządzania procesem kompilacji, zależnościami, czy wdrożeniem. Dla Javy jest to Ant, Maven i Gradle. Pierwsze dwa reprezentują podejście opisowe, a trzeci to po prostu DSL w groovym. Dla Scali będzie to SBT, dla Rubiego Rake itd, itp. Można jednak zaobserwować, że wszystkie te narzędzia dążą do modelu, w którym zamiast opisu i konfiguracji (w xml-u) mamy wykonywalny skrypt. Jest to rozsądne, ponieważ daje programiście znacznie większe możliwości w zakresie kontroli procesu kompilacja-testy-wdrożenie niż w przypadku narzędzi w rodzaju mavena. Tu po prostu piszesz kawałek kodu i po problemie.

W przypadku Elixira narzędziem tym jest Mix. Dostarczany jest wraz z paczką języka i pracuje w oparciu o plik mix.exs, w którym zdefiniowany jest najzwyczajniejszy w świecie moduł. Musi on zawierać funkcję project zwracającą listę asocjacyjną (oryginalna nazwa tej struktury to keywords) z konfiguracją oraz używać (makro use) Mix.Project. Na przykładzie:

Listing 1. Przykładowy plik mix.exs

defmodule ElixirExample.Mixfile do
 use Mix.Project

 def project do
  [app: :elixir_example,
   version: "0.1.0",
   elixir: "~> 1.3",
   build_embedded: Mix.env == :prod,
   start_permanent: Mix.env == :prod,
   deps: deps()]
 end

 # Configuration for the OTP application
 #
 # Type "mix help compile.app" for more information
 def application do
  [applications: [:logger]]
 end

 # Dependencies can be Hex packages:
 #
 #  {:mydep, "~> 0.3.0"}
 #
 # Or git/path repositories:
 #
 #  {:mydep, git: "https://github.com/elixir-lang/mydep.git", tag: "0.1.0"}
 #
 # Type "mix help deps" for more examples and options
 defp deps do
  []
 end
end

Listing 1. zawiera plik, który powstaje po wywołaniu polecenia mix new. Jak widać jest w nim kilka dodatkowych rzeczy. Po pierwsze lista zależności została przesunięta do prywatnej funkcji deps. Jest to o tyle wygodne, że w przypadku większych aplikacji, gdzie lista zależności jest długa, kod będzie czytelniejszy. Ciekawostką jest możliwość wykorzystania zarówno repozytorium binarek Hex jak i wskazanie taga w repozytorium z kodem źródłowym (git). Po drugie mamy tu funkcję application, która odpowiada za wygenerowanie pliku .app, który opisuje z jakich zasobów korzysta aplikacja, jaka jest jej struktura i jak powinna zostać uruchomiona. Jest to element pochodzący bezpośrednio z erlanga.

I to są podstawy, które pozwalają nam na rozpoczęcie zabawy z programowaniem w Elixirze trochę bardziej skomplikowanych rzeczy niż proste zabawki z użyciem REPLa iex.

4 myśli na temat “Zależności w Elixirze, czyli wstęp do Mixa

 1. Na chwilę obecną pluginu do IntelliJ Idea. Nie jest on najlepszy, ale ze względu na to, że IntelliJ mam dość dobrze opanowany, to jakoś mnie nie bolą drobne niedociągnięcia w np. podświetlaniu składni czy wyświetlaniu dokumentacji.

 2. Polecam Atom do Elixira. Sprawdzałem różne IDE i Atom sobie radzi najlepiej z podkreślaniem i podpowiadaniem. Obadałem na Windowsie i Linux Mincie.

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax