O ile oczywiście ładnie potniesz kod na mniejsze elementy, bo możesz spłodzić potwora:

Listing 1. Generowanie losowego NRB

public String generateNrb() {
  return concat(
      continually(() -> r.nextInt(10)).take(24),
      Stream.of(2, 5, 2, 1, 0, 0)
  ) 
      .zip(NrbGenerator.WEIGHTS.toStream()) 
      .unzip(t -> of(t._1() * t._2(), "" + t._1())) 
      .map((crcOfDigits, digits) ->
          of(
              (98 - (crcOfDigits
                  .collect(
                      summarizingInt(Integer::intValue)
                  )
                  .getSum() % 97)
              ) + "",
              digits.collect(
                  joining()
              )
          )
      ) 
      .map(
          (crc, val) -> of(
              crc.length() < 2 ? "0" + crc : crc,
              val.substring(0, 24)
          )
      ) 
      .toSeq() 
      .map(Object::toString) 
      .collect(joining());
}

I pamiętajcie nie zostawiajcie kodu w takim stanie. Po doprowadzeniu do tego etapu należy kod jeszcze zrefaktoryzować wyciągając poszczególne kroki do osobnych funkcji/metod, tak by uzyskać:

Listing 2. To samo inaczej

public String generateNrb() {
  return concat(
      generateRandomNrbDigits(),
      getPL00Indicator()
  ) 
      .zip(NrbGenerator.WEIGHTS.toStream()) 
      .unzip(t -> of(
          calculateDigitCrcValue(t), digitToString(t)
          )
      ) 
      .map(this::crc, this::joinNrbDigits) 
      .map(this::addLeading0ToCrc, this::dropPL00Indicator) 
      .toSeq() 
      .map(Object::toString) 
      .collect(joining());
}

Dużo lepiej 🙂 Choć znając scalowców to by zapisali jako operator w rodzaju 8======|)—