Eclipse Demo Camp 2011 – dzień po

Wczoraj odbył się po raz kolejny Eclipse Demo Camp. Do dyspozycji mieliśmy pizzę, tymbarki i salę 5540 na MIMUwie. Prezentacje były trzy: JavaFX 2.0 Piotr Chmielewski Garbage-First Garbage Collection in Java 7 Paweł Cesar Sanjuan Szklarz New concurrency features in Java 7 with Eclipse Indigo SR1 Jacek Laskowski JavaFX 2.0 – Piotr Chmielewski Piotrek przedstawił […]