Trzecia zasada dynamiki i jej zastosowanie w IT

Jeżeli ciało A działa na cialo B z siłą F1 to ciało B działa na ciało A z siłą F2 taką, że siły F1 i F2 są równe co do wartości i kierunku, ale mają przeciwny zwrot. Znamy? Znamy… Jest to jedna z wielu wersji Trzeciej zasady Dynamiki Newtona. // offtopic Swoja drogą tylko w […]