Choinki, czyli DRY in action

Od pewnego czasu na forum przewija się temat „choinek”, czyli wypisywania za pomocą pętli różnych prostych znaków na przykład: * ** *** * ** *** * *** ***** Zadanie te są banalne, ale w bardzo prosty sposób pozwalają na ilustrację jednej z fundamentalnych zasad dobrego programowania (nie tylko obiektowego), czyli DRY – Don’t Repeat Yourself. […]