Schengen Information System

Co to? Jak to? System Informacji Schengen jest to narzędzie pozwalające na współpracę pomiędzy różnymi podmiotami w ramach Układu z Schengen. System składa się z oddziałów centralnego – C.SIS i narodowych N-SIS. Przy czym każdy z oddziałów narodowych posiada pełną bazę całego układu. Całość jest obudowana serwerami komunikacyjnymi opartymi o MQ i WebServices. Do tego […]