We don’t need a Kukiz

Zanim zbiorę się i napiszę konstruktywną krytykę Wojtka Seligi i jego farm programistów, to pozwolę sobie na szybki polityczny wpis. Poseł Jakubiak z klubu Kukiz’15 popiera badania psychiatryczne kandydatów na posłów i senatorów. Pomysł powraca co kilka lat w takiej lub innej formie. Ostatnia wersja została poroniona przez PSL, zawsze dziewicę.

A teraz na przykładzie takiej hipotetycznej ustawy, której treść znajdziecie poniżej, pokażę wam na czym polega psucie demokracji.

Ustawa

My naród… blebleble… bełt. Zmiana ustawy o wyborze posła i senatora, czy jak to tam się nazywaµ…

Art 1. Nałożenie obowiązku badań
§1. Każdy obywatel i obywatelka ubiegający się o mandat posła albo senatora zobowiązany jest stawić się prze kolegium lekarskim przy PKW nie później niż na 28 dni przed datą wyborów.
§2. Kolegium orzeka czy stan zdrowia psychicznego nie zagraża pełnieniu przez niego mandatu posła albo senatora.

Art 2. Kolegium
§1. Kolegium lekarskie przy PKW składa się z 40 ekspertów wybranych drogą losowania spośród wszystkich biegłych sądowych z zakresu psychiatrii, którzy są wymienieni na listach wszystkich sądów okręgowych.
§2. Losowanie odbywa nie nie później niż 3 dni po ogłoszeniu daty wyborów.
§3. Wylosowany biegły może odmówić wzięcia udziału w komisji nie później niż w przeciągu 7 dni od daty losowania.
§4. Na miejsce biegłego, który odmówił udziału w tej farsie, niezwłocznie losuje się zastępcę.

Art3. Komisja i przebieg badania
§1. Każdy kandydat wstaje przed kolegium złożonym z 5 biegłych wyłonionych drogą losowania spośród biegłych wylosowanych w Art2.§1.
§2. Kolegium dokonuje badania psychiatrycznego.
§3. W przeciągu 3 dni, ale nie później niż w dniu poprzedzającym wybory kolegium ogłasza wynik badania do wiadomości publicznej.
§4. Mając na uwadze tajemnicę lekarską w przypadku, gdy kandydat nie jest zdolny do sprawowania funkcji komisja zobowiązana jest do podania informacji następującej treści:

Kandydat «Imię i nazwisko kandydata» ubiegający się o mandat «posła/senatora» z ramienia komitetu wyborczego «dane komitetu» nie daje gwarancji prawidłowego sprawowania mandatu.

Art 4. Listy chorób wykluczających kandydatów
§1. Listę chorób psychicznych, które uniemożliwiają sprawowanie mandatu posła albo senatora ogłasza minister właściwy do spraw zdrowia nie później niż w dniu ogłoszenia daty wyborów.
§2. Lista zawiera
– nazwę choroby
– jej kod zgodny z rejestrem ICD 10

Art 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Jakością nie odbiega od ustawy o ustroju sądów autorstwa PiSuaru… Przy czym mam nadzieję, że łapiecie o co chodzi. A teraz sobie usuniemy ciasteczkowego z Sejmu i polityki po całości. Jak pytacie? Paweł Kukiz gdzieś w okolicach 2003 roku przyznał, że jest alkoholikiem. Teraz przeczytajcie art.4§1 i rzućcie okiem na kody F10.1 i F10.2 z bazy ICD10. Elegancko, bo min. Zdrowia może dodać alkoholizm do listy chorób eliminujących i choćby skały srały, to Kukiz startować nie będzie mógł. Znaczy się, będzie mógł, ale z łatką osoby nienadającej się.

A co z konstytucją?

Ano art. 99 pkt 1 stanowi, że kandydat nie może być skazany na przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Jednocześnie art. 100 pkt. 3 mówi, że szczegóły wyboru określa ustawa. A my modyfikujemy ustawę. Kolegium tylko określa czy głosujesz na wariata czy nie… Pytanie czy zagłosujesz na osobę chorą psychicznie, jeżeli będziesz wiedzieć, że jest chora…

5 myśli na temat “We don’t need a Kukiz

  1. Wlasnie. Kiedy planujesz wpis na temat prezentacji Wojtka?

  2. @WhiteLightning, wpis będzie w momencie gdy znajdę chwilę czasu na skompletowanie dodatkowych materiałów.

  3. jesem bardzo ciekawy Twojej opinii na temat prezentacji Wojtka, mi się wydaje, że miał sporo racji w tym co mówił. Każdy niedobór zostanie kiedyś wypełniony, czy akurat tutaj czas pokaże, ale pamiętam, jak kiedyś czytałem, że piloci tez kiedys mieli raj na ziemii a później mimo tego, że nadal jest pewnie w miarę przyzwoicie, to już raju nie ma. komputery (smartfony czy inne wynalazki) teraz są wszędzie, ludzie nie nadążyli ale nowe pokolenia się na tym wychowują i kto wie, co będzie dalej

  4. trochę mi wyszło „polska język trudna język” ale mam nadzieje, że poprzedni wpis jest w miarę zrozumiały 🙂

  5. @Piotr, a bo pisałem po pięciu piwach 😀 Co do prezentacji Wojtka, to zbieram materiały, bo tam jest dużo głupot, choć ze stwierdzeniem, że popyt zostanie zaspokojony generalnie się zgadzam.

Napisz odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax